Vi har allt du behöver för att sanera olje- och kemikaliespill!


Våra produkter är anpassade för professionellt användande och miljötänkande i tiden...

Hos oss hittar du absorbtionsmaterial och saneringsmedel för olje- och kemikaliespill, alla typer av oljelänsor och saneringsutrustningar för olje- och kemikaliespill, samt förvaringsutrustningar.

Vi tillhandahåller också utrustning för dagvattenbrunnar, gatubrunnsfilter och vattenrening, samt brunnstätningar, brunnsfilter, vattenabsorbenter fallskydd och locköppnare m m.

Under knappen "Produktinfo" finner du broschyrmaterial och produktblad i PDF-format och du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss för mer information!