Era möjligheter

Har ni problem och saknar kunskap när det gäller att göra korrekta bedömanden och se vilka åtaganden som ni har att ta, så kan vi med vår samlade kompetens tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda den hjälp ni kan behöva, som t.ex:
  • - Riskanalyser
    - Hitta rätta produkter för säker förvaring av miljöfarliga ämnen
    - Kurser i miljöhänsyn
    - Saneringsutrustning och övrigt material för olje- och kemikaliespill

Våra samarbetspartners sedan många år är


Med vår mångåriga samlade kunskap kan vi erbjuda de flesta tjänster och resurser som du kanske letar efter.