Biologiska Halkbekämpningsmedel

KLORIDFRITT GRANULAT FÖR

HALKBEKÄMPNING OCH ISSMÄLTNING

•Natriumformiat baserat granulat för halkbekämpning och snabb issmältning.

•Lämpar sig utmärkt där man vill minimera miljöpåverkan och korrosion

•Biologiskt nedbrytningsbart och oskadligt för människor och djur.

•Fungerar ner till ca -15 °C

Användning

Kan spridas ut för hand eller med vanliga spridare för fasta ämnen.

Vid issmältning rekommenderas bortskottning av snö före utspridning av granulatet.

Kan användas tillsammans med grus.

Rekommenderad utspridd mängd vid förebyggande halkbekämpning ca 30g/m2.

Vid is-borttagning eller vid användning med mekanisk spridare ca 60g/m2