Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

inklusive miljö och arbetsmiljö

Acitex Miljöskydd AB importerar, lagerför och producerar produkter som skyddar den yttre miljön.

Vi marknadsför och säljer samt distribuerar våra produkter utgående från kundens önskemål och ser till att en ekologisk hållbar utveckling främjas.

Detta gör vi genom:

  • att hålla oss uppdaterade gällande lagar och förordningar samt att de efterlevs
  • att ha kunskap om våra intressenters krav och förväntningar samt tillfredsställer dessa behov bättre än våra konkurrenter så att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss
  • att ha en kommunikation med alla intressenter med syfte att alltid vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden
  • att säkra en god arbetsmiljö vid vår arbetsplats
  • att varje genomförd affär är en rekommendation för kommande kontakter

Vårt arbete ger underlag för en ständig förbättring i överensstämmelse med verksamhetens dokumenterade målsättningar och planer inom såväl kvalitets-, miljö- som arbetsmiljöområdet.

Mölnlycke den 11 juni 2021

Stefan Lundin, VD