Farligt Avfall- Nya regler

Nya regler för en miljon företag!

Från och med 1 November 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverket. Detta gäller för:

  • Alla verksamheter där det produceras farligt avfall
  • Alla som transporterar farligt avfall
  • Alla som samlar in och behandlar farligt avfall.

Inrapportering skall ske senast 2 arbetsdagar efter påbörjad transport. Kom ihåg, om du ska transportera farligt avfall behöver du ha tillstånd från din länsstyrelse. Läs gärna mer om detta på naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering

Acitex Miljöskydd AB har tillstånd för transport av farligt avfall. Detta är nödvändigt vid service av exempelvis brunnsfilter och oljelänsor som behandlas som farligt avfall när de skall destrueras. Det går således inte att använda våra filter och sen åka till återvinningsstationer och slänga dem där!!