ADR Utrustning-väskor

ADR är en europeisk överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Reglerna innebär krav på transportören att vara förberedd om en olycka skulle ske.
För att kunna ta hand om spill/läckage är det lämpligt att alltid ha en ADR-väska till hands i fordonet med b.la. oljeabsorbenter, brunnstätningar m.m.
Vi har olika akutväskor men hör gärna av er till oss för mer information om vad som gäller för Er transport


Visar alla 11 resultat

Visar alla 11 resultat