Brunnsfilter

Brunnsfilter för dagvattenbrunnar skyddar löpande mot utsläpp!

Enligt Miljöbalken åligger det verksamheter att förhindra och förebygga alla utsläpp som kan medföra skada för miljön.  Verksamhetsutövaren är även ansvarig för dagvattnet inom fastigheten. För olika län gäller olika regler men exempelvis inom Halland krävs oljeavskiljare  eller annan rengöringsanläggning (ex.vis filter) för rengöring av dagvattnet för följande:

  • Utomhusparkeringar med mer än 30 fordon
  • Industritomter där oljor och kemikalier förvaras
  • Bensinstationer eller andra hårdgjorda uppställningsplatser

Filtren absorberar olja, diesel och andra petroleumvätskor men även mikroplaster.  Filtren kan ej användas för biltvätt där lösningsmedel används.

Det är inte alltid nödvändigt med dyr oljeavskiljare! Våra brunnfilter kan i många fall räcka och är en kostnadseffektiv lösning. Ring oss gärna (031-147700) för mer vägledning. Vi sköter även installation,  service och rapportering till Naturvårdsverket om så önskas.

Klicka här för att se en film om hur brunnsfilterbyte går till!

Visar alla 5 resultat

Visar alla 5 resultat