Brunnsfilter

Brunnsfilter för dagvattenbrunnar skyddar löpande mot föroreningar i dagvattenbrunnen

Olja och andra petroleumvätskor läcker ut varje dag på våra parkeringsplatser, uppställningsplatser, skrotupplag etc och går via dagvattenbrunnarna i många fall rätt ut i naturen. Bilar spottar ut bensin vid uppstart och truckar läcker hydraulolja som exempel. Det är du som företagare som är ansvarig för miljöförstörelse som sker inom lagen för din verksamhet enligt Miljöbalken. Våra filter för dagvattenbrunnar är en enkel och billig lösning för att säkerhetsställa miljöskydd!

Visar alla 5 resultat

Visar alla 5 resultat