Brunnsfilter

Brunnsfilter för dagvattenbrunnar skyddar löpande mot föroreningar i dagvattenbrunnen

Enligt Miljöbalken åligger det verksamheter att förhindra och förebygga alla utsläpp som kan medföra skada för miljön.  Verksamhetsutövaren är även ansvarig för dagvattnet inom fastigheten. För olika län gäller olika regler men exempelvis inom Halland krävs oljeavskiljare  eller annan rengöringsanläggning (ex.vis filter) för rengöring av dagvattnet för följande:

  • Utomhusparkeringar med mer än 30 fordon
  • Industritomter där oljor och kemikalier förvaras
  • Bensinstationer eller andra hårdgjorda uppställningsplatser

Det är inte alltid nödvändigt med dyr oljeavskiljare! Våra brunnfilter kan i många fall räcka och är en kostnadseffektiv lösning. Ring oss gärna (031-147700) för mer vägledning. Vi sköter även installation,  service och rapportering till Naturvårdsverket om så önskas.

Visar alla 5 resultat

Visar alla 5 resultat