Miljöpolicy

Miljöpolicy

Som bolagsnamnet, Acitex Miljöskydd AB, indikerar så är miljöhänsyn något som definierar oss!

Den överhängande majoriteten av de produkter vi säljer är till för att förhindra att spill av olja-och kemikalier hamnar i naturen. Vissa av våra produkter såsom brunnsfilter är gjorda i PP men genom avtal med vår FA leverantör blir de fjärrvärme vid destruktionen.

Vi anser att det är helt nödvändigt att drastiskt minska vårt klimatavtryck för att framtida generationer skall kunna uppleva samma härliga natur som vi. Alla måste hjälpa och inom Acitex jobbar vi hela tiden med vårt miljötänk. Nedan är några av de åtgärder vi genomfört.

  • Vi har bytt till LED belysning både på kontor och lager vilket sänkt energiförbrukningen med 25%.
  • Gemensamt inom företagsparken har vi investerat i solpaneler på taken för att mer klimatneutrala lokaler.
  • De flesta av kartongerna vi levererar våra varor i är tillverkade av  FSC märkt eller återvunnet papper.
  • Vi har infört källsortering.
  • För våra El-produkter är vi medlemmar i El-kretsen.
  • Vi har ändrat våra lager/ inköpsprocesser för att få ned antalet frakter med 45%
  • Genom videokonferenser och telefonsamtal undviker vi i möjligaste mån resor till och från leverantörer/kunder och mellan egna lokaler.
  • Vi jobbar aktivt med att få bort all post och därmed pappershantering genom exempelvis e-fakturor både mot kunder och leverantörer.