Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy

Syfte

Vi arbetar för att ständigt skydda din integritet när du besöker vår webbplats eller annars kontaktar oss som företag. Läs igenom denna integritets- och cookiepolicy ”Policyn” för att förstå hur vi använder och skyddar de personuppgifter som du lämnar till oss, så att du kan fatta välgrundade beslut när du använder vår webbplats och de tjänster som vi tillhandahåller genom den.

Policyn gäller för all kontakt som sker med Acitex Miljöskydd AB, så som besök på hemsidorna, kontakt med vår support, kontoinnehav och köp. De personuppgifter som du har lämnat till oss kan användas för att anpassa och skräddarsy kommunikation, ge dig specialerbjudanden och samt för att administrera ditt kundkonto online.

Varför registrerar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar dina personuppgifter för att;

 • kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund vid förfrågningar, köp eller leveranser.
 • du som kund skall kunna använda vår webbplats på bästa och enklaste sätt med de kundanpassade funktioner som är kopplade till webbplats.
 • ge dig information om erbjudande våra tjänster och produkter samt annan info av relevans.
 • följa relevant lagstiftning såsom exempelvis bokföringslagen (1999:1078).

När samlar vi in personuppgifter?

 • När du skapar ett konto i vår web shop eller genomför ett köp från oss.
 • Vid besök på vår webbplats eller vid anmälan av dig till våra nyhetsbrev.
 • När du begär en offert
 • När du direkt kontaktar oss och du tillhandahåller oss information.

Vad innebär en personuppgift?

All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter som orderhistorik, IP nummer och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

 • Namn till kontaktperson
 • Användarnamn
 • Titel
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Leveransuppgifter
 • Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)
 • IP-adress och information om din användning av Acitex webbplats
 • Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med köpet (t.ex. leveransbeskrivning, godsmärke eller beställningsnummer).

Vem lämnar vi ut uppgifter till?

Acitex lämnar endast ut personuppgifter till utomstående, tredje man, när det är nödvändigt för att hantera betalningar, affärssystem, kommunikationstjänster eller lagkrav. Uppgifterna som vi lämnar ut får våra leverantörer endast använda i syfte att fullfölja de tjänster som vi beställt. All utlämning av personuppgifter till tredje man sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt erbjuda dig en så bra upplevelse av dem som möjligt.  Dina uppgifter kommer aldrig säljas vidare!

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Alla dina uppgifter skyddas mot obehörig åtkomst genom behörighetsstyrning, kryptering och brandväggar. Acitex har interna rutiner så att endast behörig och ansvarig personal kan ta ut register över personuppgifter.

Acitex Ansvar för dina uppgifter

Acitex ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har alltid rätt att begära ut ett registerutdrag över dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@acitex.se. Du kan även när som helst kontakt oss för att ändra eller radera uppgifter om det inte inkräktar på gällande lagstiftning såsom bokföringslagen. Vi kan exempelvis inte ta bort uppgifter som rör dina gjorda köp.

Cookies

Vår webbutik använder cookies eller kakor dvs små textfiler med information som sparas på din dator och underlättar surfandet på webbplatsen.

Cookies kan inte skada din dator. Om du inte accepterar användandet av cookies på din dator kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga textfiler att lagras. Kom ihåg, att om du stänger av cookies kommer vissa webbsidor inte att kunna användas fullt ut.

För att www.acitex.se ska bli så bra som möjligt tar vi hjälp av Google analytics som använder cookies. I och med att du använder vår webbplats så hjälper du oss alltså samtidigt att utveckla den.

Läs mer om google analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

Läs mer om cookies:

https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Mölnlycke den 11 juni 2021

Stefan Lundin, VD