Fakta

Fakta

Lagstiftning på området
För den som bedriver verksamhet som innebär risk för skada på miljön är det en skyldighet att sätta sig in i lagstiftningen på området och se till att verksamheten drivs i enlighet därmed. Främst regleras detta i Miljöbalkens 2 kapitel och nedan finns ett urval av relevanta paragrafer. Följer Du som företagare inte dessa regler kan det bli en kostsam historia. 

Vad är dagvatten? 
Dagvatten är smältvatten eller regnvatten som tillfälligt rinner på och sköljer av hårdgjorda ytor exempelvis asfalt och betong. Eftersom dagvattnet transporterar föroreningar är dagvatte