Fatlocksmatta

Fatlocksmattorna hindrar söl, sparar rengöringstid och höjer säkerheten. Mattorna är 51 cm i diameter med hål för locköppning. Mattorna är hydrofiliska och absorberar nästan alla icke frätande vätskor såsom olja, vatten, lösningsmedel m.m. Passar för alla 200L fat med tapp öppning.

1 produkt

1 produkt