Fatlocksmatta

Fatlocksmattorna hindrar söl, sparar rengöringstid och höjer säkerheten. Mattorna är 51 cm i diameter med hål för locköppning. Mattorna är hydrofiliska och absorberar nästan alla icke frätande vätskor såsom olja, vatten, lösningsmedel m.m. Passar för alla 200L fat med tapp öppning.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat