ADR Brunnstätning 1,5 x 1,7M

795 kr exkl. moms

uppfyller MSB rekommendationer för ADR transporter

Önskar du en offert?

Beskrivning

ADR BRUNNSTÄTNING                                           

1,5 x 1,7M som uppfyller MSB rekommendationer för ADR transporter.

ADR är en europeisk överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Reglerna  innebär krav på transportören att vara förberedd om en olycka skulle ske. ADR Utrustning för att kunna ta hand om spill är krav.  En brunnsätning för brunn och avlopp  i rätt storlek är en nödvändighet.

MSB och Polisens rekommendation

”För att alla förare som omfattas av kravet på att medföra en brunnstätning ska veta vad som gäller vill MSB härmed vidareförmedla den information som Polisen gett till MSB angående denna fråga:

(a) Polismyndigheten har, trots att det förekommit uppgifter om detta, aldrig krävt något specifikt ”minsta-mått” på en tätning för brunnar och avlopp. Däremot har man sagt att om en tätning med måtten 1500 mm x 1500 mm medförs på transporten så kommer kravet på tätningsanordning för brunn och avlopp anses vara uppfyllt på samtliga platser i Sverige.”

Produktblad

MSB krav på ADR brunnstätning