Citro 3000 Rengöringsmedel för olja och fettfläckar 5L (koncentrat)

890 kr exkl. moms

 

 

Önskar du en offert?
Artikelnr: 901 Kategorier: ,

Beskrivning

Citro 3000

Citro 3000 Rengöringsmedel för olja och fettfläckar (Koncentrat) 5L

Citro 3000 är speciellt utvecklad för effektiv rengöring av olje-och fettfläckar på hårdgjorda ytor som sten, betong eller asfalt och ersätter lösningsmedel. Fungerar utmärkt även vid allmän rengöring/städning

Rengör direkt vid spill och vänta inte tills smutsig olja grott in.

  • Kan användas på en rad material, plast, färg och gummi men ej på glas.
  • Biologiskt nedbrytningsbar.
  • Ej  brandfarlig.
  • Icke frätande.
  • Går att använda vid ångrengöring eller med högtryckstvättar

Dosering/utspädning:   1:50 till 1:2 beroende på nedsmutsning och vattentemperatur. Varmt vatten ökar effekten och minskar åtgången.

Bruksanvisning:

  1. Späd ut koncentratet i en ren hink enligt ovan
  2. Applicera lösningen jämt på ytan som skall rengöras med hjälp av mopp eller högryckstvätt
  3. För äldre fläckar bearbeta fläckarna med hård borste och varmt vatten. Om underlaget är poröst och smutsig olja sugit in kan det vara svårt att få helt rent.
  4. Efter rengöring skölj nog med rent vatten och ta upp och hantera den förorenade blandningen i enlighet med regler för farligt avfall.

Säkerhetsanvisningar:

Fara! Kan orsaka allvarlig ögonskada! Använd skyddsglasögon och handskar.

Vid kontakt med ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt och fortsätt att skölja. Kontakt giftinformationscentral eller läkare vid behov.

Innehåll: Dinatrium metasilikata Oleylamin, etoxilerad.