320L HAMNLÅDAN PAKET

9 200 kr exkl. moms

Paket för småbåtshamn för spill både till havs och på uppställningsplats .

Önskar du en offert?

Beskrivning

Ett måste för småbåtshamnen eller båtmacken!

Perfekt för spill både i sjön eller på uppställningsplats

Miljöbalken 2 kap, 3§ stadgar att du som driver småbåtshamn/båtklubb eller liknande verksamhet
måste ha rätt utrustning för att förhindra skada för miljön! Vi har därför i samarbete med RGS
tagit fram ett förmånligt erbjudande på en spillbox som sanerar de flesta oljespill både i vattnet
och på uppställningsplats. Spillskyddslådan är gjord i robust och väderbeständig glasfiber och kan
låsas med medföljande kombinationslås.

Innehåll:

• 320 liter spillbox i glasfiber
• 12 meter länsar (4x3M) för spill i vatten.
• 40 kg saneringsgranulat för spill på mark.
• Universal Absorbtionsdukar för alla typer av spill i eller under båt
* Brunnstätning/matta 60×60 cm för dagvattenbrunne
• Bygellås med kombination
• Skyddshandskar och skyddsglasögon
• Avfallssäckar 5 st.

Sammankopplingsbara länsar och enkla länsar som suger
upp spill i vattnet. Länsarna flyter även när de är mättade
med olja och tar upp ca 180L olja. Inkluderar även 50M
absorberingsduk som suger upp olja och kemikalier.
Saneringsgranulat för spill på hårdgjorda ytor som
parkeringsplats eller runt pump. Naturligtvis är personlig
skyddsutrustning även inkluderat.

Ladda hem produktblad:  https://usercontent.one/wp/acitex.se/wp-content/uploads/2022/05/792-RGS-Erbjudande-2022-05-12.pdf?media=1719849658